Wedstrijdreglement OCC 2015

 

Artikel 1 De wedstrijd

De OCC Fotowedstrijd staat open voor alle leden van de vereniging Olympus Camera Club (OCC).

 

Artikel 2 Categorieën

 1. De OCC Fotowedstrijd kent drie categorieën:
  a. werk, gemaakt tijdens een door OCC georganiseerde activiteit;
  b. vrij werk;
  c. series.

 2. De wedstrijdcommissie selecteert uit het ingezonden werk de foto’s en series die tevens mee kunnen dingen voor de Ysvogeltrofee voor beste natuurfoto. De wedstrijdcommissie hanteert hierbij als leidraad de definitie van natuurfoto van de Fotobond. Zie http://fotobond.nl/nieuwe-definitie-natuurfotografie/.

 

Artikel 3 In te leveren werk

 1. Iedere deelnemer kan maximaal 5 foto’s inleveren, waarbij een serie telt als 1 foto.

 2. Een serie bestaat uit maximaal 5 foto’s.

 3. Er kunnen maximaal 3 series per deelnemer worden ingeleverd.

 4. Foto’s mogen zowel digitaal als analoog zijn gemaakt en in kleur of zwart/wit zijn afgedrukt.

 5. De foto’s moeten worden ingeleverd in een passe-partout met een buitenmaat van 40x50 cm.

 6. De ingeleverde foto’s moeten tevens digitaal worden aangeleverd, waarbij de volgende eisen gelden:

a. het digitale bestand kent dezelfde uitsnede als het op papier ingeleverde werk;

b. het bestand moet passen binnen 2.500x3.500 pixels (bestand van panoramafoto wordt dan 3500 pixels aan langste zijde; vierkante foto wordt dan 2500x2500 pixels);

c. in jpeg, maximale kwaliteit;

d. kleurruimte sRGB

 1. Iedere foto wordt aan de achterzijde voorzien van de naam van de deelnemer, lidnummer en de categorie, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, waarvoor de foto wordt ingeleverd.

 2. De deelnemer dient de volledige rechten over het ingezonden werk te bezitten en vrijwaart OCC en de wedstrijdcommissie van OCC van elke eventuele aansprakelijkheidstelling door derden.

 3. Foto’s, die in een passepartout zitten die naar het oordeel van de wedstrijdcommissie

schade toe kunnen brengen aan andere ingeleverde foto’s, bijvoorbeeld als gevolg van de soort gebruikte tape, kunnen door de wedstrijdcommissie worden uitgesloten

van deelname.

 

Artikel 4 Sluitingsdatum

 1. De sluitingsdatum van de OCC Fotowedstrijd wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van dat jaar bekendgemaakt en is een datum in de daarop volgende maand november of december.

 2. De voorzitter van de wedstrijdcommissie is bevoegd deze datum éénmalig naar een later tijdstip te verzetten.

 3. De foto’s moeten uiterlijk op de sluitingsdatum in het bezit zijn van de wedstrijdcommissie van OCC.

 

Artikel 5 Jurering, uitslag en afgelasting

 1. De wedstrijdcommissie van OCC bepaalt wie voor de wedstrijd zal optreden als jury.

 2. Een foto kan een prijs winnen in de categorie waarvoor deze is ingeleverd.

 3. De jury kan ten behoeve van de fotowedstrijd ook een tweede en derde prijs en één of meerdere aanmoedigingsprijzen uitreiken.

 4. De winnaar van de beste foto, gemaakt tijdens een clubactiviteit, ontvangt de OCC-wisseltrofee.

 5. De winnaar van de beste natuurfoto ontvangt een wisseltrofee: de Ysvogeltrofee.

 6. De uitslag van de jury wordt besproken tijdens de clubdag, die op de voorafgaande Algemene Vergadering is vastgesteld.

 7. De uitslag van de jury is bindend.

 8. De wedstrijdcommissie van OCC gelast de fotowedstrijd af als er op de sluitingsdatum door minder dan 5 deelnemers foto’s zijn ingeleverd.

 9. De wedstrijdcommissie van OCC kan besluiten de wedstrijd voor een categorie af te gelasten, als er voor die categorie door minder dan 5 deelnemers foto’s zijn ingeleverd.

 10. De wedstrijdcommissie van OCC kan besluiten dat de Ysvogeltrofee niet wordt uitgereikt, als er door minder dan 5 deelnemers natuurfoto’s zijn ingeleverd.

 

Artikel 6 Gebruik van het ingeleverde werk

 1. De wedstrijdcommissie van OCC heeft het recht om ingezonden werk zonder vergoeding voor het auteursrecht te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden voor clubs van de Fotobond, plaatsing op de website van OCC (met een maximum van 800 pixels) en gebruik voor eventuele publicaties in een jaarboek, OCC Flits of jubileumuitgave van de club.

 2. De ingezonden werken zullen zonder toestemming van de deelnemer niet voor andere doeleinden dan genoemd in het eerste lid worden gebruikt.

 

Artikel 7 Terugzending werk

 1. De wedstrijdcommissie van OCC geeft de ingezonden werken zo spoedig mogelijk terug aan de inzender tijdens een clubactiviteit.

 2. Terugzending per post kan slechts geschieden als de deelnemer voldoende postzegels voor retourzending bijsluit.

 

Artikel 8 Situaties waarin het reglement niet voorziet

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van OCC.

 

Artikel 9 Intrekking oude reglementen

Het wedstrijdreglement OCC 2012 wordt ingetrokken.

 

Artikel 10 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Wedstrijdreglement OCC 2015.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 14 maart 2015.

 

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene ledenvergadering van 14 maart 2015.

 

Voorzitter Secretaris